קורס Heal – תנאי ביטול

כללי:

א. קורס Heal הינו קורס עזרה עצמית המלמד איך ניתן לעזור לעצמנו בעצמנו ולהכיר את עולמנו הפנימי ברמה עמוקה יותר ולתת לו מענה מלא.

ב. בקורס יוקנו כלים היאפשרו לתלמידה בסיום הקורס לעזור לעצמה ולתת לעצמה מענה הוליסטי לאתגרים איתם היא מתמודדת.

ג. הקורס אינו מהווה יעוץ או טיפול פסיכולוגי או כל סוג של טיפול שאינו אימון דרך תת המודע.

ד. הקורס כולל 10 מפגשים מתוכם שני מפגשי תרגול והטמעה.

ה.כל משתתפת בקורס תקבל: 1( ערכת ריפוי עצמי הכוללת אמצעי טיהור, קריסטלים ונר. 2( חוברת הקורס עם כל התרגולים והסיכומים של כל התכנים.
3( תכנים אינטרנטיים משלימים להטמעה וחזרה על התוכן.

ו.לבוגרות הקורס תוענק תעודת סיום.

ז. כל שיעור יוקלט לטובת חזרה על החומר והשלמה השיעור במידת הצורך.

 

 

מדיניות שינויים/ ביטולים:

א. על היעדרות ממפגש תודיע התלמידה עם היוודע לה דבר היעדרותה ומוקדם ככל הניתן לפני המפגש.

ב. לתלמידה שהחסירה מפגש תינתן אפשרות להשלים את החומר שהחסירה באמצעות קבלת חומרי הלימוד והקלטת השיעור.

ג. תלמידה בקורס תוכל לבטל השתתפות עד 10 ימי עסקים לפני מועד תחילת הקורס ולשאת בעלות דמי רישום בסך 400₪ בלבד.

ד. תלמידה אשר תבטל את השתתפותה פחות מ 10 ימי עסקים לפני מועד תחילת הקורס תישא בעלות דמי ביטול בסך 650₪.

ה. במידה ותלמידה תחליט מכל סיבה שהיא להפסיק את השתתפותה בקורס לאחר תחילתו תישא בעלות דמי ביטול בסך 800₪ בתוספת 400₪ עבור כל שיעור בו השתתפה. ו. תכנים אינטרנטיים – לתלמידה אשר תפסיק השתתפותה תינתן גישה לתכנים האינטרנטיים שהועברו והתואמים לתשלום האחרון ששולם, שאר תכני הקורס ייסגרו לצפייה.

 

 

שונות:

א. התלמידה מתחייבת לשמור על פרטיות כל המשתתפות בקורס ולא להוציא שום מידע אישי שתיחשף אליו במהלך הקורס.

ב. חומרי הלימוד אותם תקבל התלמידה במהלך הקורס הינם רכושה הבלעדי של "ניצן אלפסי- לבחור באור". התלמידה מתחייבת לא להעתיק, לא לצלם, לא לשכפל, לא להקליט ולא לייצר בכל דרך את המידע שיתקבל במהלך הקורס, לא לבצע כל פעולה אחרת בדומה לפעולות הנ"ל ולא להעבירו לכל אדם או גוף אחר מבלי קבלת אישור מפורש ובכתב מאת "ניצן אלפסי- לבחור באור".

ג. כל מפגשי הקורס מצולמים ומשמשים, בין היתר, לפרסום ברשתות החברתיות. בחתימתו מטה מתירה התלמידה שימוש בצילומים. כמובן שלא יעשה שימוש במידע אישי שפוגע בחיסיון המשתתפות.

ד. הקורס אינו מתאים לבעלות אבחנה פסיכיאטרית או נוטלות כדורים פסיכיאטריים, אלא אם קיבלו אישור פרטני ממנחת הקורס.

ה. הקורס אינו מכשיר ומסמיך בשום אופן לטיפול או מתן עזרה לאדם אחר.

ו. המשתתפת מבינה ומאשרת בחתימתה שהיא זו שאחראית להחלטותיה, לפעולותיה ולתוצאות התהליך.